Mọi người đã trả lời hết cho bạn rồi. Mình chỉ nói qua ở một điểm mà bạn nói về sang chảnh thôi.

Làm việc chuyên nghiệp (không phải chỉ NA) không có khái niệm khoe khoang và sang chảnh khi sử dụng...