Đọc cái topic này hay quá. Chủ đề nóng đây.

Em thấy, nếu bác nào không phải là photographer chuyên nghiệp thì có thấy ảnh mình ở đâu đó thì cũng kệ đi bác ơi. Em nghĩ thế, kiện tới kiện lui cũng...