Thực ra cái vấn đề cũng rất đơn giản thôi, BQT nếu thấy thành viên vi phạm thì NÊN nhắc nhở rõ ràng trong topic (bôi chữ ĐỎ tô đậm lên trên topic) hoặc sms cho họ để họ bít mình sai sửa.
Bản thân...