không ai cập nhật thì mình cập nhật !

số đt mới của hội nhiếp ảnh nè : 38 323 326

hôm nay 27/09: khai giảng lớp buổi trưa

tuần sau 3/10: khai giảng lớp buổi tối ,

học từ thứ 2 đến thứ...