Chất lượng video hơi thấp nhé bác, thấy bám hơi hay bám nước gì ở màn hình vậy