Cám ơn bác apham đã cho biết những nơi chốn ở VN. Đẹp đấy, đơn sơ, mộc mạc mà lại còn lành mạnh, phù hợp cho trẻ con. Phải chi ai cũng biết giữ gìn và bớt phá đi!