bác cho cái hình minh họa cái, mình khó hình dung quá ;(