Anh Dương cho em hỏi mình di chuyển đến Up Base Camp như thế nào? Mình đi xe hơi lên đến nơi được không?