Em cũng rất thích bức ảnh của flyingmagician. Gần như hoàn hảo để bộc lộ tâm trạng của Mẫu. So nice!