Topic hay quá, ảnh của các bác thật là đẹp. Em cũng xin góp 1 vài tấm

Đầu tiên là tấm ảnh đám ma bà ngoại em, đầu năm ông mất, cuối năm bà mất, cũng thật đau lòng.
Đoàn người đưa bà về nơi an...