Đẹp quá, bạn chụp chơi mà đã như vậy rồi, nếu đầu tư hơn thì h0k bik sẽ như thế nào...?ngưỡng mộ