Nhà em cũng có 2 tấm ưng ý, mời các bác thưởng lãm:
1. Chiều quê
http://vnphoto.net/data/p11/202_duonglang_2684.jpg
2. Áo dài
http://www.vnphoto.net/data/p10/202_aodai_3164.jpg