Em cũng có mấy kiểu ảnh góp vui với các bác :


Skateboard

http://farm3.static.flickr.com/2086/2501744015_52527dc53c.jpg

Lonely shadow
...