Năm 2008 em không có nhiều thời gian cũng như tinh thần không được thoải mái. Cả năm chỉ chụp được một ít ảnh, trong đó 3 tấm sau là em thích nhất:

#1 - Cấm tắm: chụp tại Vũng Tàu đầu năm 2008. Có...