Em mới bắt đầu dấn thân vào con đường "tốn tiền" này được hơn nửa năm, em xin góp 2 tấm bằng PnS. Tháng 12 này vừa tậu được DSLR đầu tay và 1,2 cái lens cùi... hy vọng năm 2009 sẽ gặp được offline,...