Đến hẹn lại lên, đây là lần thứ 3 em tổng kết góp vui với các bác vnphoto. Dạo này ít vào chơi vnphoto, ít chụp vì toàn quanh quẩn trong nhà. Test shot thì nhiều mà real shot thì không bao nhiêu. Năm...