Cho em góp chút kỷ niệm.


http://www.vnphoto.net/data/p13/8279_img_0199_650_4361.jpg

Cảnh đánh cờ tướng không lạ chi. Khi em bấm máy chụp cảnh này, trong ngày phố cổ Hội An, có tiếng nói sau...