năm nay mọi người có vẻ chậm up ảnh nhỉ. Năm nay với em là năm tốn kém nhất từ lúc chơi DSLR đến h. 2 năm liền chung thành với NIkon D50, vèo 1 cái nhảy lên D200 rồi D700.
Em xin up vài tấm em thích...