Vào vnphoto đã lâu khoảng 2 năm rồi,em toàn loay hoay học hỏi..
cầm máy đc 6 tháng em có 1 mỗi bức này gọi là có ngồi để suy nghĩ ra ý tưởng để chụp nó..

...