Màu ra đậm đà quá...em thik thế. Bác chụp snap ở khoảng cách gần thật. :)