Góp vui với bác 1 tấm ảnh của Gà Rù :-))))

https://farm6.staticflickr.com/5645/22235622375_6f97d5b2a8_b.jpg[/url]q2015_Hothau_R0007300