bài viết hay và hữu ích nhất là cho dân newbie như mình. Thanks for share.