Kiến thức rất cần lại khò kiếm, em cảm ơn các Bác!