tốc 30 hay cả với 60 ,khẩu mở lớn ,em nào nhúc nhíc là đi đời .!!!!!