hi.. dù ko di chụp hình cưới nhung doc được bài này cũng biết them chút xíu kỹ thuat dùng flash....
càng ngày càng thấy mình thật là gà..