Hay,hay,hay........... cảm ơn các bác đã chia sẻ, đèn không đồng bộ áp dụng theo cách các bác chỉ khó quá.