Vì ở chỗ gắn flash nó có 1 cái lẫy nhỏ, giống như công tắc í, khi bác gắn flash rời thì cái lẫy này sẽ bị đè xuống để ko cho flash cóc đánh. Còn tại sao thiết kế như thế thì e nghĩ chắc nó nghĩ bác...