khi vắng người, ảnh chụp sài gòn đẹp biết bao, nhưng nhìn lạ quá, không phải sài gòn của chúng ta, sài gòn chúng ta náo nhiệt đông vui lắm. Hãy là sài gòn của những ngày xưa, ngày chưa có mùa covid