Anh kevin, em không hiểu sao các bạn ở trên lại khen ảnh chụp từ máy này ra lại đẹp. Hình anh chụp ở trên em thấy ảnh từ máy này ra rất xấu, nên em nghĩ anh đã bỏ ra ít tiền hơn mua cái 1dx2 vừa nhỏ...