Bác nào giúp e vụ này với!

Em đang băn khoăn vụ đánh flash bounce thì fải để flash chĩa 90 độ lên trần nhà + miếng diffuser gài sẵn trên khe để rõ hậu cảnh hơn, khi để máy bình thường thì không...