mấy cái này mua ở đâu vậy anh netwalker, chỉ cho tụi em với ... thank!