Nhiều loại quá . đang lăng tăng YN 467 , ko biết đánh tiệc hay strobit được không. ???