Mình có hai ý nhỏ nhỏ muốn đóng góp để làm thuận tiện hơn cho người đọc:
- Format của title có ngày giờ kết thúc ngay phía đầu, ví dụ như [23:59-25/08][SG] Bán Canon 5D Mark 2.
- Box đấu giá được...