Tìm kiếm:

Type: Posts; User: siriusB

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Chú ý: Ý của em là mình edit lai post ví dụ như là em...

    Ý của em là mình edit lai post ví dụ như là em post hạn hết giờ là 20/8 và sau đó em edit thành 30/8 thì BQT có tìm lại được để vạch mặt hok? Nếu có thì quá tuyệt vời :) :11:
  2. Chú ý: Theo em biết thì trừ phi dùng kỹ thuật backup dữ...

    Theo em biết thì trừ phi dùng kỹ thuật backup dữ liệu phức tạp thì mới phục hồi được. Cách đơn giản nhất là trước khi BQT duyệt cho bài đấu giá hiển thị sẽ chụp luôn cái màn hình đó lại là xong :)
  3. Chú ý: em tham gia cho vui 171.000 đồng :)

    em tham gia cho vui 171.000 đồng :)
Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3