Làm kiểu hóa kim loại thế kia như thế nào vậy ạ? Trông ảo diệu quá :))))))