nhìn lại tấm hình đi binho, có 1 cái trống, và 2 con gấu đang ở ngoài trời có tuyết. Nhưng mà thấy 2 con gấu ko vui mặc dù có cầm cái trống trên tay 8-