hay quá bác có thể chỉ cách làm mấy cái này không vậy