Các vết cắt có vẻ như khá là đậm. Nói vể pts thì có một vài kỉ niệm khá đáng nhớ.
Có đêm vừa làm xong vài bức ảnh thì copy vội vào usb để hôm sau show lên cho mọi người công ty cùng xem nhưng đến...