Cái tiêu đề hay quá, nhưng không biết ý định bác đưa hình lên để chia sẻ cách làm hay đơn thuần chỉ là chia sẻ ảnh. Nếu được chia sẻ cách làm thì tuyệt vời. Thks bác.