Em nghĩ bổ sung thành viên ít nhất 50 post (hoặc nhiều hơn 50 post) mới được quyền đấu giá.Vì nếu bỏ giá xong cảm thấy bị hớ,thành viên mới có thể bỏ nick làm lại nick mới.