bác ơi share cách làm cái ảnh ngươi hóa kim loại đi ạ.