Sau hơn 1 tuần em lên thông báo giảm giá để bán cho nhanh cuối năm mà lại bị xóa mất luôn cả cái post ngày 22/12 của em luôn. Có thể có gì đó là lỗi của em nhưng thí dụ xóa xong MOD cũng có thể add...