- các bác chưa có tiền mua ống Fx thì ống kit DX vẫn chụp tốt trên thân máy FF miễn sao ảnh đúng và đủ sáng là được . bảo đảm ảnh vẫn đẹp hơn kit DX + thân máy DX . về ps thoải mái mà không sợ bị vỡ...