Theo mình chụp ảnh sensor mà còn thấy rõ thì không thể không ảnh hưởng đến ảnh được. Có thể bạn chụp khép khẩu hoặc phơi sáng thì sẽ thấy. Dù sao thì cũng nên làm rõ...