http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=71103&page=1
Ở đây có vài bác đã nói rùi nè