cho em hỏi vd như D7000 thì nó có 39 điểm mà có 11 điểm cross type

vậy điểm type cross là điểm như thế nào

và các điểm còn lại là như thế nào

em chỉnh này nọ thấy nó giống nhau cả