Hi hi, lại được xem ảnh của bác.
Màu sắc, ánh sáng đẹp quá bác ạ, ống 12 hả bác???
Tiếp đi bác...