Thôi coi như xui bạn ơi, nó ko ảnh hưởng gì thì cứ quên đi, kiện cáo mệt người mà ko chắc đã được gì, vì họ nói do bạn làm hư.
Có sau này bán thì có thể mất giá, nên chịu khó sài tới hư thì thôi, đỡ...