tấm cuối cùng, có ý kiến xíu..khoảnh khắc hay quá đi, nhưng mừ do nắng chiều, mà bác lại chụp ở trong bóng râm, nên k thể hiện đc hết các ý đồ ..hizhiz...xử lý PS 1 chút cho background nó đỡ bị lủng...