Dạo này món chụp mẫu lên cao nhỉ? Các bác nhà mình trẻ hóa hay sao í.

Bác trannhat mới sắm sửa 40D sao chưa thấy rửa lẩu dê nhỉ? Màu sắc lên ngon thế.